הזן את פרטיך האישיים על מנת להיכנס למערכת
מספר אישי:
תאריך לידה:
מספר תעודה צבאית | רשיון נהיגה:
הזמנת אישורים
הזמנת אישור מחייבת הזדהות.
על מנת להזמין אישור נא הקלד את מספרך האישי, תאריך הלידה ואת מספר התעודה הצבאית המגנטית שברשותך (תעודת חוגר , תעודת קצין , תעודת מילואים או כל תעודה צבאית אחרת).
במידה ואין ברשותך תעודה צבאית מגנטית , נא הקלד את מספר רשיון הנהיגה האזרחי שברשותך.
לאחר ההקלדה לחץ על כפתור כניסה למערכת.
הסבר כללי
צה"ל מפיק אישורים המציגים פרטים על מהלך השירות הצבאי של חייל אשר משרת בהווה או שרת בעבר בצה"ל. את האישורים ניתן להזמין דרך אתר זה ולקבל בדואר ישירות אל הכתובת המופיעה ברישומי צה"ל, זאת בתנאי והחייל עומד בתנאים להזמנת אישורים.
כמו כן , ניתן להגיע לאחד ממוקדי קציני הערים, ולקבל אישורים בו במקום בלא צורך בתיאום מראש. החל מתאריך 01/08/2010 צה"ל מטפל גם בהמצאת מידע רפואי לחיילים בשירות מילואים ומפוטרים משירות ביטחון ולבאי כוחם בלבד. פונים פרטיים בלבד רשאים להגיש בקשות לקבלת אישור רפואי ו/או מידע רפואי באמצעות האתר. בנוסף, ניתן לקבל מידע רפואי באמצעות שליחת פקס או דואר וכן לבצע בירור טלפוני אודות הפנייה. קבלת המידע הרפואי כרוכה בתשלום החזר הוצאות ע"פ מחירון משרד הבריאות.
תנאים להזמנת אישור צבאי
 כל חייל צה"ל בהווה או בעבר יכול להזמין אישור
באמצעות אתר זה, זאת בתנאי שברשותו תעודה צבאית
ממוגנטת או רישיון נהיגה אזרחי.
 ניתן להזמין עד 3 אישורים בחודש (קלנדרי). כל אישור
נוסף, מעבר למכסה המותרת, ניתן לקבל באמצעות הגעה
לאחד ממוקדי קציני הערים הפזורים בארץ.
 אתר זה אינו מאפשר הזמנת אישור עבור חלל צה"ל.
במקרה זה יש לפנות לקצינת הנפגעים.
 אתר זה אינו מאפשר הזמנת אישור עבור נפטר.
במקרה זה יש לפנות לאחד ממוקדי קציני הערים.
תנאים להזמנת אישורים / מידע רפואי
 חייל בשירות מילואים או מפוטר משירות ביטחון
אשר שרת בעבר בצבא יוכל להגיש בקשה לקבלת אישור
רפואי ו/או מידע רפואי אשר ברשותו תעודה צבאית
ממוגנטת או רישיון נהיגה אזרחי.
 הזמנת אישור ו/או מידע רפואי מחייבת מילוי כתב ויתור
על סודיות רפואית דרך האתר.
 הזמנת האישורים דרך האתר לא תתאפשר עבור
באי כוחם או מיופה כוחם של הפונים.
 הזמנת האישורים הרפואיים כרוכה בתשלום ע"פ
מחירון משרד הבריאות , באם יימצא המידע המבוקש
יישלח שובר התשלום לביתו של הפונה.