אישורים צה"ליים

ניתן לצפות בהסברים על האישורים שבאפשרותך להזמין באתר ע"י לחיצה על שם האישור, בנוסף באפשרותך לצפות בדוגמא של האישור המבוקש ע"י לחיצה על כפתור "לצפייה". 

רשימת האישורים הניתנים להזמנה

אישור על מהלך שירות צבאי
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מפרט נתונים מרכזיים אודות מהלך השירות הצבאי של מבקש האישור: סוגי השירות שבהם שירת (חובה, קבע, מילואים וכו'), הכרה כלוחם, קורסים והשתלמויות שאותם עבר בהצלחה, מקצועות שרכש החייל, תפקידים שביצע, צל"שים והצטיינויות שאותם קיבל.

אישור על חובת שירות מילואים
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מפרט את התקופות שבהן נמנה החייל עם כוחות המילואים של צה"ל.

באישור זה לא קיים פירוט תקופות המילואים הפעילות , לצורך כך ניתן להזמין "אישור על שירות מילואים פעיל".


אישור קבלת תשלומי משפחה
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מהווה אסמכתא על קבלת תשלומי משפחה, במהלך השירות הצבאי והסדיר. באישור יפורטו התקופות שבהן היה זכאי החייל לתשלומי משפחה.

אישור על שירות מילואים פעיל שש שנתי
בטל בחירה
לצפייה

אישור עבור חייל מילואים אשר ביצע 10 ימי שירות פעיל ומעלה בכל שנה במהלך שש שנים (לא בהכרח רצופות) החל משנת 2000.

העתק תעודת הערכה
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מהווה העתק של תעודת הערכה הניתנת לחייל ביום שחרורו משרות סדיר.

הסמכה למקצוע והעסקה בתפקיד
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מפרט לכל מקצוע אשר רכז החייל במהלך שירותו הצבאי, את תאריך ההסמכה, סוג המקצוע, ומקצוע ממשלתי מקביל (באם קיים כזה). בנוסף, לקצין ונגד תפורט רשימת התפקידים שאותם מילא במהלך השירות הצבאי.

אישור על תקופות שרות מילואים פעיל חד-יומי
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מפרט את מספר ימי שירות המילואים החד-יומי שביצע החייל בתקופה המבוקשת המזכים בתשלום (לפי רבעונים).

האישור קביל בביטוח לאומי לצורך תביעת שכר בגין שירות מילואים חד יומי.

 

אישור זמני לפטור
בטל בחירה
לצפייה

אישור התקף למשך שלושה חודשים, ומאשר כי החייל פטור משירות צבאי בצה"ל במהלך שלושה חודשים אלו.

אישור על שירות סדיר / שלב ב'
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מפרט את תקופות השירות הסדיר של מבקש האישור.

במידה והחייל שייך לאוכלוסיית שלב  ב' (ביצע טירונות במסגרת מילואים ללא שירות סדיר) יופק אישור מתאים.

אישור על שירות מילואים פעיל על פי צו חירום
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מפרט את תקופות שירות המילואים הפעיל שביצע החייל תחת צו חירום/צו חריג החל מתאריך 12.07.2006.

אישור זה אינו משמש תחליף לטופס 3010 (אישור מקורי על שירות מילואים פעיל).

אישור על תקופות שרות מילואים פעיל
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מפרט את תקופות שירות המילואים הפעיל שביצע החייל במהלך התקופה המבוקשת.

אישור זה משמש תחליף לטופס 3010 (אישור מקורי על שירות מילואים פעיל) וקביל בביטוח לאומי במידה ואבד טופס ה- 3010 המקורי.

 

הפניית חייל המילואים ליחדת הקישור
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מיועד לחייל מילואים שהקשר שלו עם יחידתו נותק. באישור תופיע כתובתה ומספר הטלפון של יחידת הקישור.

בנוסף לאישור שישלח לביתך, ישלח גם מכתב ליחידת הקישור שלך, ע"מ שזו תיצור אתך קשר בהקדם.

אישור רפואי לנהיגה על רכב מסחרי
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מהווה אסמכתא על כשירות רפואית לנהיגה על רכב מסחרי ומהווה תחליף למסמך אזרחי במשרד הרישוי.

האישור ניתן לחיילים בסדיר בלבד.

אישור על חובת שירות סדיר
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מפרט את תקופות השירות הסדיר של מבקש האישור.

שירות צבאי כחוקר משטרה צבאית חוקרת
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה ייפרט את התקופות שבהן שירת החייל בחוקר במשטרה צבאית חוקרת במהלך שירותו הסדיר, וכמו כן את השלב המקצועי האחרון שבו שירת כחוקר במשטרה צבאית חוקרת.

אישור רפואי לנהיגה על רכב פרטי
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מהווה אסמכתא על כשירות רפואית לנהיגה על רכב פרטי ומהווה תחליף למסמך אזרחי במשרד הרישוי. האישור ניתן לחיילים בסדיר בלבד.

אישור על קורסים והשתלמויות
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מפרט את הקורסים וההשתלמויות שעבר החייל בהצלחה במהלך שירותו הצבאי ואת תאריכי ההתחלה והסיום של הקורס/השתלמות.

אישור רפואי לנהיגה על רכב כבד
בטל בחירה
לצפייה

אישור זה מהווה אסמכתא על כשירות רפואית לנהיגה על רכב כבד ומהווה תחליף למסמך אזרחי במשרד הרישוי.

האישור ניתן לחיילים בסדיר בלבד.

אישור שהייה בכלא
בטל בחירה
לצפייה

אישור המשמש בעיקר את ביטוח לאומי. באישור מפורטות תקופות שבהן החייל שהה בכלא החל מ- 15.2.1997.

אם ברצונך לקבל אישור על תקופות שקדמו ל 15.2.1997 יש לפנות לקציני הערים.

אישור הכרה בחייל בודד / זכאי סיוע
בטל בחירה
לצפייה

 אישור זה מהווה אסמכתא להכרת החייל כבודד ע"י צה"ל. בנוסף יפורטו באישור התקופות שבהן הכיר צה"ל בחייל כבודד וכזכאי סיוע.

.

אישור על שיחרור משירות קבע ביוזמת צה''ל
בטל בחירה
לצפייה

אישור למשרתי קבע ששוחררו ביוזמת צה"ל. באישור פירוט התקופות וסוגי השירות שבהן שירת החייל בשירות סדיר.

כמו כן, יצוין שהחייל שוחרר ביוזמת הצבא.